Công Nghệ

Tạo USB cài Mac OS X Yosemite 10.10 với Terminal
Áp dụng được cho Mac OS Maverricks 10.9, Yosemite 10.10.

Mavericks:
sudo /Applications/Install OS X Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/Untitled –applicationpath /Applications/Install OS X Mavericks.app –nointeraction

Yosemite:
sudo /Applications/Install OS X Yosemite Beta.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/Untitled –applicationpath /Applications/Install OS X Yosemite Beta.app –nointeraction

Các bước thực hiện tự động của Termainal:

Vinafixvns-MBP:~ vinafix$ sudo /Applications/Install OS X Yosemite Beta.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/Untitled –applicationpath /Applications/Install OS X Yosemite Beta.app –nointeraction
Password:
Erasing Disk: 0%… 10%… 20%… 30%…100%…
Copying installer files to disk…
Copy complete.
Making disk bootable…
Copying boot files…
Copy complete.
Done.

Nguồn: https://thefortatsandyhook.net

Xem thêm bài viết khác: https://thefortatsandyhook.net/cong-nghe/

Công Nghệ
Hướng dẫn chi tiết cách cài Win 7 bằng USB (Windows 7 Ultimate)
Công Nghệ
Cài win bằng ổ cứng – Cài win 7 bằng ổ cứng – Cài win không cần USB và đĩa CD – setup windows
Công Nghệ
TẠO USB CÀI ĐẶT WIN 10 CỰC ĐƠN GIẢN | HOW TO CREATE USB (WINDOWS 10)
There are currently no comments.