Du Lịch

Lego Hero Factory 44016 JAW Beast Vs Stormer (레고 히어로팩토리)
2014 Lego Hero Factory 44016 JAW Beast Vs Stormer – Build Review.

(lego hero factory invasion from below).

2014 레고 히어로팩토리 44016 조 비스트 VS 스토머 레고 장난감의 조립과정을 담은 동영상입니다.

2014 LEGO HERO FACTORY SETS

44015 EVO Walker
44016 Jaw Beast vs Stormer
44017 STORMER Freezer Machine
44018 FURNO Jet Machine
44019 ROCKA Stealth Machine
44020 FLYER Beast vs BREEZ
44021 SPLIITTER Beast vs FURNO & EVO
44022 EVO XL Machine
44023 ROCKA Crawler
44024 TUNNELER Beast vs. SURGE
44025 BULK Drill Machine
44026 CRYSTAL Beast vs. BULK
44027 BREEZ Flea Machine
44028 SURGE & ROCKA Combat Machine
44029 QUEEN Beast vs. FURNO, EVO & STORMER

Nguồn: https://thefortatsandyhook.net

Xem thêm bài viết khác: https://thefortatsandyhook.net/du-lich/

Du Lịch
KHAM PHA CHAU AU. Thủ đô CH Séc (Tiệp Khắc cũ). Dạo phố 1
Du Lịch
Hill Climb Racing 2 – 44166 points LUG-NUT FESTIVAL WITH FRIENDS Walkthrough
Du Lịch
HUỲNH LẬP | TẾT NHƯ VẬY CHƯA ĐỦ ĐẸP SAO MÁ? | OFFICIAL 4K
There are currently no comments.