Công Nghệ

Phần mềm gián điệp là gì?


Phần mềm gián điệp là phần mềm giám sát các hoạt động diễn ra trên PC và các thiết bị khác. Điều này có thể bao gồm lịch sử duyệt web của bạn, các ứng dụng đã sử dụng hoặc tin nhắn đã gửi. Phần mềm gián điệp có thể xuất hiện dưới...