Month: January 2020

Tạo USB Boot cài đặt Win 7 | Vi Tính Thiên Ân

Tạo USB Boot cài đặt Win 7 | Vi Tính Thiên Ân

---------------------------------------------------------------- 📺 VI TÍNH THIÊN ÂN - Hotline: 0935.141.315 #VITINHTHIENAN #THIENAN ---------------------------------------------------------------- 🌐 Website: 🌐 Email: vitinhthienan.net@gmail.com ---------------------------------------------------------------- Tạo USB ...

Xem Thêm